SẢN PHẨM
Hiển thị

Sơn Sika

Vữa rót gốc xi măng, không co ngót, có thể bơm được SikaGrout 212-11và SikaGrout 214-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.

SIKA GROUT 212-11, 214-11

0VNĐ

Sikafloor-81 EpoCem loại vữa san bằng 3 thành phần, gốc xi măng Epoxy cải tiến.

SIKAFLOOR 81

0VNĐ

Sikafloor – 2530 W là nhựa Epoxy có màu 2 thành phần có thể dùng nước pha loãng

Sikafloor – 2530 W

0VNĐ

Sikafloor-263 SL hệ thống tự san phẳng và nhám cho sàn bê tông và lớp vữa trát.

Sikafloor 263

0VNĐ

Sikafloor -264 là nhựa Epoxy có màu 2 thành phần không dung môi và kinh tế

Sikafloor 264

0VNĐ

Sikafloor-161 là chất kết dính nhựa Epoxy có màu 2 thành phần có độ nhớt thấp và không dung môi.

Sikafloor 161

0VNĐ